werk kiezen 4.png

Kuva: Sclera, lähde: Papunet

TYÖ JA YRITTÄJYYS

Työn tekeminen on iso osa elämää.
Palkka on tärkeä asia,
mutta töistä saa lisäksi työkavereita.

Töitä voi tehdä myös yrittäjänä,
joilloin tekee töitä omassa yrityksessä.
Töitä voi hakea myös ulkomailta.

Nykyisin yhä useammat tekevät pätkätöitä.
Se tarkoittaa, että työntekijällä on määräaikaisia työsuhteita.
Määräaika tarkoittaa, että työ kestää tietyn ajan.
On mahdollista tehdä töitä monessa työpaikassa samaan aikaan.

Monet käyvät töissä samaan aikaan kun opiskelevat.
Rahan lisäksi silloin saa arvokasta kokemusta työelämästä.

Monet haluavat tehdä etenkin oman alan töitä.
On hyvä muistaa, että kannattaa ottaa vastaan muitakin töitä.
Kaikenlaisesta työtä on yleensä hyötyä myöhemmin.

Opiskelijan tärkein työ on opiskelu.
Työnteko ja opiskelu samaan aikaan voi olla raskasta.

Silloin kannattaa miettiä, voisiko töitä tehdä vähemmän
tai lopettaa ne joksikin ajaksi kokonaan.

Työhakemus ja CV eli ansioluettelo kannattaa tehdä huolellisesti.
Netistä löytyy erilaisia malleja niistä ja vinkkejä työnhakuun.
Sieltä voi katsoa videoita
esimerkiksi työhaastatteluun valmistautumisesta.

Työnhakuun saa apua myös TE-toimistoista.

Hyvä työhakemus on asiallinen ja kertoo tärkeät asiat.
Työhakemus on tavallaan mainos sinusta.


Työhakemuksen tavoitteena on,
että työnhakija pääsee työhaastatteluun.
Siksi työhakemukseen ei pidä kirjoittaa kaikkea mahdollista itsestään.

Tärkeää on perustella, miksi sinä olisit taidoiltasi
ja persoonaltasi sopiva hakemaasi työpaikkaan.

Jos töitä ei saa heti, ei kannata lannistua.
Kannattaa olla aktiivinen ja hakea erilaisia työpaikkoja.

Töitä voi hakea rekrytointiyrityksistä ja suoraan eri yrityksistä.
Monien yritysten kotisivuilla on sähköinen hakemus,
jonka työnhakija täyttää.

Suurin osa työpaikoista on piilotyöpaikkoja.
Se tarkoittaa, että niistä ei ilmoiteta netissä eikä TE-toimistossa.

Joskus työpaikan voi löytää kysymällä töitä suoraan yrityksestä.
Jos saa kutsun työhaastatteluun, kannattaa valmistautua hyvin siihen.
On hyvä ottaa selvää yrityksestä ja miettiä etukäteen kysymyksiä,
joita kysyy työpaikasta.

Kohtelias käytös kannattaa muistaa.
Hyvä ensivaikutelma jää aina mieleen!

Haastattelussa voi olla monta haastattelijaa.
Ryhmähaastattelu tarkoittaa,
että haastattelussa on monia työnhakijoita samaan aikaan.
Silloin työnantaja voi arvioida, miten työnhakija toimii ryhmässä.

Monissa kaupungeissa järjestetään erikseen työnhakutapahtumia nuorille.
Niissä voi tutustua eri yrityksiin
ja saada vastauksia moniin työnhakua koskeviin kysymyksiin.

Työhaastattelu voidaan tehdä myös puhelimessa.

Kun saa työpaikan, työntekijä ja työntekijä tekevät
yhdessä työsopimuksen.
Työsopimus kannattaa aina pyytää kirjallisena.
Työsopimuksessa sovitaan työtehtävistä, työajoista,
työn kestosta ja palkasta.

Työsopimus voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi.
Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa,
että työpaikka on vakituinen.

Nuorisotyöttömyyden vuoksi Suomessa on käytössä nuorisotakuu.
Jos nuori ei saa työpaikkaa,
hän voi saada esimerkiksi harjoittelupaikan tai opiskelupaikan.

Työelämätietoa monikulttuurisille nuorille
löydät Samalle viivalle -hankkeen tuottamista oppaista,
jotka on saatavilla kuudella eri kielellä.

Töissä Suomessa -opas tarjoaa tietoa suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajalle 13 kielellä.