ер Po1nt.fi - Nuorten portaali - Alueellinen nuorisotyö
*/ ?>

Alueellinen nuorisotyö

Alueellisessa nuorisotyössä järjestetään virikkeellistä ja kasvatuksellista vapaa-ajantoimintaa, toteutetaan avointen ovien toimintaa nuorisotiloilla ja toimitaan alueellisessa verkostossa nuorten elinolojen edistämiseksi.

Alueellisen työn tärkeimpiä yhteistyötahoja nuorten vanhempien lisäksi ovat oppilaitokset, yhdistykset, yritykset ja vapaa-ajan laitokset sekä muut viranomaiset.

Nuorisotalot

Nuorisotilojen säännöt

 

Koulunuorisotyö

Jade koulussa.png

Jokaisen yläkoulun yhteyshenkilöiksi on nimetty alueellinen nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Yhteystiedot ja koulut Nuorisopalvelujen yhteystiedot -alasivulla.

Mikkelin nuorisopalvelujen Kouluyhteistyön suunnitelma

Koulunuorisotyön ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen 6.-9.luokkalaiset ja 2.asteen opiskelijat. Nuorisotyöntekijä toimii koululla nuorisotyön ammattilaisena, omasta osaamisestaan käsin, koulun toimintakulttuurin ja säännöt huomioiden. Nuorisotyöntekijä on matalan kynnyksen aikuinen, joka kohtaa nuoria ilman ajanvarausta käytävillä ja siellä missä nuoret ovat. Lisäksi työvälineitä ovat erilaiset toiminnalliset ja keskustelulliset menetelmät liittyen esimerkiksi ryhmädynamiikkaan, minäkuvaan ja itsetuntoon, päihde-, seksuaali- ja kestävän kehityksen kasvatukseen, tulevaisuuteen, osallisuuteen sekä yhteisöllisyyteen. 

Koulunuorisotyön tavoitteena on

  • tukea nuorten kasvua pitkäjänteisesti,
  • edistää nuorten elinolosuhteita ja hyvinvointia elinpiirinsä yhteisöissä sekä
  • edistää oppilaiden hyvinvointia tiivistämällä ammattilaisten yhteistyötä ja lisäämällä turvallisten aikuisten läsnäoloa koulupäivän sisällä.
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>