Terveys & ihmissuhteet

KYSYMYS

" miten laki täällä suomessa menee abortin suhteen? onko täällä suomessa minkälaisia lakeja siis esim että
vain tietyssä iässä tai terveyden tilassa saa tehdä abortin?"

-  Raamen

VASTAUS

Hei Raamen.

Toimintaa ohjaa Laki raskauden keskeyttämisestä

Raskaudenkeskeytys, sen perusteet ja toteutus on Suomessa säädetty lailla (Laki raskauden keskeyttämisestä  24.3.1970/239 1). Keskeyttämistä varten sekä keskeytyksen hakija että lääkäri täyttävät lain vaatimat lomakkeet.

Raskauden keskeyttämisperusteet jakautuvat neljään ryhmään:

-         Raskaus voidaan keskeyttää, jos se on kestänyt enintään 12 viikkoa ja lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat hakijalle hänen elämänolojensa vuoksi huomattava rasitus, raskaus on alkanut raiskauksesta tai äidin tai isän sairaus rajoittaa vakavasti heidän kykyään hoitaa lasta.

-          Raskaus voidaan keskeyttää, jos se on kestänyt enintään 12 viikkoa ja nainen on raskauden alkaessa alle 17-vuotias, täyttänyt 40 vuotta tai synnyttänyt neljä lasta.

-          Erityisistä lisäsyistä raskauden keskeytyslupaa voidaan anoa Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), kun raskauden kesto on enintään 20 viikkoa.

-         Jos epäillään tai on todettu, että sikiöllä on kehityshäiriö tai poikkeavuus, keskeytyslupa anotaan Valviralta. Keskeytys voidaan tehdä ennen 20. raskausviikkoa tai erityistapauksissa ennen 24. raskausviikkoa.

Tällaisissa asioissa kannattaa kääntyä terveydenhoitajan tai lääkärin puoleen, mutta tässä sinulle hieman tietoa lakiasioista abortin taustalla.

Po1nt/ Tiina