#Chillaillaan-hanke 2018-2020

Chillaillaan-hankkeen tehtävänä on erityistä tukea tarvitsevien nuorten sekä nuorten
aikuisten saaminen mukaan vapaa-ajan toimintaan sekä harrastusten pariin. Hankkeen
myötä Mikkeliin perustetaan nuorille sekä nuorille aikuisille (15-34-vuotiaille) suunnattu
matalan kynnyksen klubitalo sekä sähköinen harrastepankki. Hankkeen myötä
pyritään ehkäisemään nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä lisäämään sosiaalisia
valmiuksia ja osallisuutta.

Annastina Rouvinen
Hankekoordinaattori
044 751 2800
annastina.rouvinen@savas.fi
Sammonkatu 12,
50130 Mikkeli

Aki Menna
Hanketyöntekijä
044 336 0507
aki.menna@savas.fi