Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Etelä-Savon Lape muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista, huomioiden perheiden osallisuuden. Vahvistamme maakunnallista uudenlaisten sote-sivistystoimi yhdyspintojen muodostumista.

Kehittämiskohteet ovat:
1. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
3. Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen

Hankkeen hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote
Muut hankkeeseen osallistujat: Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Kehittäjäkumppanina ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Diakonia-ammattikorkeakoulu, terapeuttinen hoito- ja kasvuyksikkö La Casa Gialla, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry.

Lue lisää:

THL - lape -hanke

Essote - lape -hanke

Lape Etelä-Savo

Facebook_logo.png Lape Etelä-Savo Facebook

Muutosagentti

Muutosagentti toimii muutosohjelman tavoitteita edistävänä maakunnallisena työntekijänä. Hän tukee ja koordinoi maakuntaan ja kuntiin nimettyjen työryhmien työskentelyä valtakunnallisten ja maakuntaan asetettujen yhteisten tavoitteiden suuntaiseksi. Muutosagentti tukee ja osallistuu muutosohjelman kehittämishankkeen tavoitteiden toteutumista ja verkostoi eri toimijoita yhteen. Muutosagentti edistää lapsiystävällisen toimintakulttuurin ja osallisuuden vahvistamista. sekä osallistuu sote maakuntauudistuksen valmisteluun.

Katja Saukkonen
Muutosagentti
katja.saukkonen@essote.fi
044 351 6616