Autismista kertominen

Terveys & ihmissuhteet

KYSYMYS

VASTAUS

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Tietoa autismista:

Autismin kirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö. Autismin kirjon häiriö vaikuttaa siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.

Autismin kirjon oireyhtymä ilmenee jokaisella kirjon henkilöllä hyvin yksilöllisesti ja sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat myös yksilöllisiä ja vaihtelevia. Jotkut autismin kirjon henkilöt pystyvät elämään hyvin itsenäisesti, toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämänsä. Monilla autismin kirjon henkilöillä on aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä, esimerkiksi yli- ja aliherkkyyksiä liittyen ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin. Lisäksi autismin kirjon henkilöitä yhdistää erityinen stressiherkkyys. Autismin kirjoon liittyy myös mahdollisia vahvuuksia, kuten esimerkiksi hyvä yksityiskohtien havaitseminen ja keskittymiskyky erityisiin mielenkiinnon kohteisiin sekä hyvä oikeudentaju. Tästä esitteestä voit lukea lisää autisminkirjosta nuoruusiässä.

 

Autismista kertominen muille, ystäville, työkavereille tai perheenjäsenille, saattaa myös mietityttää ja jopa jännittää. Kenelle kaikille kertoisin?  Miten muut asiaan suhtautuvat? Tieto läheisen diagnoosista saattaa aiheuttaa samalla tavalla hämmentyneitä tai selkeyttäviä tunteita, kuin itse diagnoosin saaneellekin ihmiselle.

Autismista on hyvä kertoa sellaisille ihmisille, keidän kanssa vietät paljon aikaa tai ketkä voivat auttaa sinua arkisissa asioissa, kuten koulunkäynnissä. Esim. vanhemmat, opettaja, opintojen ohjaaja (opo), koulun terveydenhoitaja, harrastusten valmentaja ja hyvät ystävät ovat sellaisia henkilöitä, joille voit kertoa autismista. Kun nämä ihmiset tietävät diagnoosista, he ymmärtävät sinua paremmin ja voivat tukea sinua erilaisissa tilanteissa. Voit jutella myös yhdessä huoltajan tai opettajan kanssa siitä, haluatko kertoa omasta diagnoosista laajemmin (esim. olisiko koko luokan hyvä tietää asiasta, että he ymmärtävät sinua paremmin ja voivat huomioida sinut paremmin?).  Tilanteet ovat hyvin yksilöllisiä, joten kehotan pohtimaan yhdessä huoltajien ja opettajan kanssa, miten olisi hyvä toimia.

Voit halutessasi olla yhteydessä myös Autismiliiton maksuttomaan neuvontapalveluun ja kysyä sieltä apua. Neuvontapalveluun voi olla yhteydessä, kun tarvitset neuvontaa ja tukea autismikirjoon liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelu on asiakaslähtöistä, valtakunnallista ja maksutonta, tiedottavaa neuvontaa.

Täältä löydät lisää kiinnostavaa tietoa autismista ja elämän siirtymävaiheista, sekä autisminuorten kirjoittamia kokemuksia elämästä autismin kanssa.

Lämpimin terveisin,

Po1nt / Asta