Harrastukset ja sosiaaliset suhteet

Terveys & ihmissuhteet

KYSYMYS

VASTAUS

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Sosiaaliset suhteet ovat keskeinen osa ihmisen hyvinvointia ja mielenterveyttä. Ihmisellä on luontainen tarve liittyä muihin ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Toisille tämä tarkoittaa laajaa kaveriverkostoa, toisille riittää yksi tai kaksi läheisempää ystävää. Joka tapauksessa tunne siitä, että on osa jotain ryhmää, toimii voimavarana vaikeina aikoina ja mahdollistaa yhdessä iloitsemisen hyvinä hetkinä.

Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen edellyttävät sosiaalisia taitoja. Nämä taidot alkavat rakentua jo lapsuudessa ja lopputulos riippuu temperamentista, kasvuympäristöstä sekä sosiaalisissa suhteissa saaduista kokemuksista. Toiset ovat luonnostaan ulospäin suuntautuneempia ja nauttivat ihmisten seurasta, toiset tarvitsevat enemmän omaa aikaa ja saattavat kokea sosiaaliset tilanteet kuormittavina.

Joidenkin kohdalla kasvuympäristö on tukenut hyvien sosiaalisten taitojen kehittymistä näyttämällä esimerkkiä hyvistä vuorovaikutustavoista ja mahdollistamalla niiden harjoittelun. Toiset kuitenkin jäävät yksin harjoittelemisen kanssa ja joutuvat oppimaan kantapään kautta.

Mitä enemmän positiivisia kokemuksia sosiaalisista suhteista on, sitä helpompi niitä on luoda jatkossakin. Positiivisen kokemukset auttavat sisäistämään itsestä kuvan pidettynä henkilönä, jonka on helppo lähestyä muita. Jos sosiaalisissa suhteissa on kohdannut pettymyksiä, syrjintää tai kiusaamista, muodostuu kuva itsestä herkästi negatiiviseksi ja uusien sosiaalisten suhteiden luominen vaikeutuu. Sosiaalisten taitojen kehittäminen myöhemmällä iällä edellyttää uusien taitojen omaksumista, ehkä myös vanhojen taitojen poisoppimista ja minäkuvan tarkastelua sen suhteen miten omat uskomukset itsestä ja muista ohjaavat käyttäytymistäsi sosiaalisissa tilanteissa.

Mikäli sosiaalinen verkosto ei vastaa omia tarpeita, kokee ihminen yksinäisyyttä. Yksinäisyys on syytä erottaa yksin olemisesta. Voit olla yksinäinen myös porukassa, toisaalta yksin oleminen ei välttämättä tarkoita yksinäisyyden tunnetta vaan voi olla toivottu ja tavoiteltu olotila. Yksinäisyydellä on merkittävä vaikutus psyykkiseen vointiin ja se altistaa muun muassa mielialaoireille. Pitkään jatkuessa yksinäisyys alkaa heikentää itsetuntoa ja vaikeuttaa uusien ihmissuhteiden luomista.

Yksinäisyyden kokemuksen yhteydessä on tärkeä muistaa, että syitä yksinäisyyteen voi olla monia. Kyse voi olla pitkään jatkuneesta vaikeudesta muodostaa läheisiä ihmissuhteita, mikä johtaa noidankehään, jossa negatiivinen minäkuva vaikeuttaa sosiaalisissa tilanteissa toimimista. Kyse voi olla myös elämäntilanteeseen liittyvistä tekijöistä: muutto uudelle paikkakunnalle, harrastuksen lopettaminen, parisuhteen päättyminen tai lasten saanti voivat muun muassa johtaa tilapäiseen yksinäisyyden kokemukseen. Muista, että yksinäisyys ei ole omaa syytäsi eikä merkki siitä, että sinussa olisi jotain vikaa.

 

Minusta sinun olisi hyvä miettiä tarkemmin, millaisia tunteita ja ajatuksia sosiaaliset tilanteet sinussa herättävät ja miksi. Näin tunnistat paremmin omat sosiaaliset tapasi ja tarpeesi. Mitä paremmin itsensä tuntee, sitä paremmin tietää miten omaa elämää haluaa elää ja miksi. Sitä helpommin voit halutessasi myös perustella omaa elämääsi muille.

  • Miksi viihdyt paremmin yksin kuin toisten seurassa?
  • Kaipaisitko ympärillesi jonkinlaista ryhmää tai kaveria- jos kaipaat, niin millaista ja mistä sellaisen voisi saada?
  • Koetko yksinäisyyden tunteita?
  • Haluatko itse lähteä kehittämään omia sosiaalisia taitojasi? Kerroit, että kun ihmiset ovat hankalia, et osaa olla heidän kanssaan. Voit halutessasi kehittää tätä taitoa.

 

  • Muista, ettei ole yhtä oikeaa tapaa olla sosiaalinen. Tunne omat sosiaaliset tapasi ja tarpeesi.
  • Jos olet aiemmin kokenut pettymyksiä tai epäoikeudenmukaista kohtelua ihmissuhteissa, mieti miten nämä kokemukset heijastuvat tähän päivään. Jotta tulevaisuuden ihmissuhteesi voisivat mahdollisimman hyvin, pyri erottamaan menneet kokemukset nykyhetkestä ja kyseenalaista kielteisten kokemusten aiheuttamat käsitykset itsestäsi ja muista.

Sosiaalisista taidoista voit lukea lisää täältä.

Lämpimin terveisin,

Po1nt / Asta