Ihmissuhteet ja niiden merkitys

Terveys & ihmissuhteet

KYSYMYS

VASTAUS

Hei ja kiitos hyvästä kysymyksestä ihmissuhteista!

Kysymyksesi on hyvin monitahoinen, eikä siihen ole yhtä ainutta vastausta. Jokaisella meistä on omanlainen sosiaalinen tarve ja ihmissuhteita on myös erilaisia.

Hyvät ihmissuhteet ja sosiaalinen kanssakäyminen lisäävät mielen ja aivojen hyvinvointia. Ihmissuhteet tuovat parhaimmillaan elämään iloa ja turvaa. Ihmissuhteet yleensä suojaavat terveyttä ja niiden puute voi aiheuttaa erilaisia ongelmia, kuten masentuneisuutta, eristäytymistä ja vastustuskyvyn heikkenemistä. Ihmissuhteet ovat parhaimmillaan suhteita, joissa vallitsee toimiva vuorovaikutus, oli sitten kyseessä ystävyys, parisuhde, vanhemmuus tai sisarukset. Parhaimmillaan ihmissuhteet edistävät hyvinvointia, tuovat elämään sisältöä ja antavat energiaa. Pahimmillaan ne vahingoittavat, rajoittavat arkea ja murentavat itsetuntoa. Kukaan meistä ei pärjää yksin, mutta jokaisen on helpompi hengittää ilman huonoa ja painostavaa ihmissuhdetta.

Harva ihminen elää täysin yksin. Useimmilla on jonkinlainen suhde erilaisiin ihmisiin, kuten perheenjäseniin, kavereihin, rakkaaseen, ystäviin, sukulaisiin tai koulu- ja harrastuskavereihin. Ihmiset myös kokevat yksinäisyyden ja yksinolon eri tavoin. Toisille yksinolo on hetkittäin jopa toivottu olotila, toiset välttelevät sitä viimeiseen asti. On yksilöllistä ja pitkälti temperamenttipiirteisiin liittyvää, minkälaiset sosiaaliset tarpeet kullakin on. Toisille riittää yksi tai kaksi läheistä ystävää, kun toiset taas kaipaavat isoa kaveriporukkaa ja laajaa tuttavapiiriä ympärilleen.

Ihmissuhteiden puuttumiseen liittyy myös yksinäisyys. Yksinäisyys lisää sydäntautien, mutta myös monien muiden sairauksien vaaraa. Muilta ihmisiltä saatu tuki edistää terveyttä, suojaa sairauksilta ja parantaa toipumismahdollisuuksia niillä, jotka jo ovat sairastuneet.

Yksinäisyyttä on kahta erilaista:

  1. Sosiaalista yksinäisyyttä on kuvattu osuvasti kuiluna toivottujen ja olemassa olevien sosiaalisten suhteiden välillä. Sosiaalisessa yksinäisyydessä tärkeät ihmissuhteet ja verkostot puuttuvat tai ovat vähäisiä.
  2. Emotionaalisessa yksinäisyydessä ihmissuhteiden määrää olennaisempaa on niiden laatu – se, että koemme yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta olemassa olevissa sosiaalisissa suhteissamme. Tulemme ymmärretyiksi ja nähdyiksi toisille sellaisina kuin olemme. Tästä johtuen voimme myös kokea yksinäisyyttä ihmisten keskellä, ystävyys- ja perhesuhteissa.

Ihminen kaipaa toisen ihmisen läheisyyttä. Meillä on tarve tuntea olevamme jollekin tärkeä ja tarve tuntea toinen ihminen läheiseksi ja tärkeäksi.

Ihmissuhteet elävät ja muuttuvat elämän mukana. Välillä keskiössä on perhe, välillä taas ystävät. Joskus tasapainoisten ihmissuhteiden ylläpitäminen vaatii aikaa yksin ja omassa rauhassa.

Tärkeää onkin tunnistaa millainen vuorovaikutus tukee ja kasvattaa omaa hyvinvointia ja millaisia ihmissuhteita on hyvä vaalia.

Kaikkea hyvää jatkoon!

Po1nt / Asta