Kelan psykoterapia

Terveys & ihmissuhteet

KYSYMYS

VASTAUS

Hei ja kiitos hyvästä kysymyksestä!

Kela myöntää kuntoutuspsykoterapiaa korkeintaan 3 vuodeksi, aina vuoden kerrallaan. Psykoterapiaprosessi on yksilöllinen ja joillekin riittää vuosi terapiaa, toiset kokevat vielä kolmannenkin vuoden päätteeksi tarvitsevansa tukea. Terapian tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omaa toimijuutta siinä määrin, että asiakas pärjää arjessa itsenäisesti sekä tehdä itsestä terapeuttina tarpeeton.

Jos kolmen vuoden Kelan kuntoutuspsykoterapian jälkeen tuntuu, ettet ole valmis lopettamaan psykoterapiaa, kysy psykoterapeutiltasi rohkeasti mahdollisuutta jatkaa itsemaksavana asiakkaana. Jos terapian itse maksaminen ei ole vaihtoehto, voi kunnallinen terveydenhuoltojärjestelmä olla avuksi.

Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta määrittelee psykoterapian lääkinnällisen kuntoutuksen palveluksi ja yleinen vastuu lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisesta on kunnallisella terveydenhuoltojärjestelmällä. Jos kuntouttavalle psykoterapialle on tarvetta, mutta Kelalta ei saa enää tukea, niin vastuu on silloin kunnalla / sairaanhoitopiirillä. Rahoitusta psykoterapiaan (Kelan tuen loputtua) voi saada kuntien ja sairaanhoitopiirien lääkinnällisen kuntoutuksen varoista. Tässä ns. Valtava-rahoituksessa psykoterapeutti laskuttaa sairaanhoitopiiriä (=kuntaa) ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Ostopalveluterapia on yleensä asiakkaalle maksutonta. Eli käytännössä oman kuntasi sairaanhoitopiiri maksaa puolestasi psykoterapiakäynnit omalle psykoterapeutillesi.

Kannattaa kysyä sairaanhoitopiirin ostopalvelun mahdollisuudesta suoraan omalta psykoterapeutiltasi, sillä hän saattaa tietää asiasta tarkemmin. Julkisella puolella pitäisi psykiatrien ja muun hoitohenkilökunnan olla tietoisia Valtava-rahoituksesta, mutta jos asia ei muuten selviä, niin ota yhteyttä kuntasi sairaanhoitopiirin hallintoon.

Lyhyempia keskustelukäytentejä voit myös saada kolmannen sektorin toimijoilta (järjestöt ja yhdistykset) ilmaiseksi. Näistä ei ole mitään keskitettyä tietokantaa, mutta etsimällä erilaisten järjestöjen palveluita netistä voi löytää mahdollisuuden saada lyhytaikaista, yleensä enintään 5 kerran kestoisia tapaamisia ilmaiseksi. Työntekijät eivät useinkaan ole psykoterapeutteja, mutta keskusteluapuun perehtyneitä työntekijöitä kuitenkin. Psykoterapiaa tämä ei korvaa, mutta näistäkin käynneistä voi saada merkittävää apua silloin, jos taloudelliset mahdollisuudet eivät millään riitä varsinaiseen psykoterapiaan. Lyhytkestoisesta avusta voi olla yhtä lailla suuri apu omaan jaksamiseen.

Tsemppiä jatkoon!

Po1nt / Asta