Loppuuko sähkö talvella?

Asuminen

KYSYMYS

VASTAUS

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Maailman poikkeuksellinen tilanne on aiheuttanut sen, että sähkön suhteen voi tulla pulaa myös meillä Suomessa seuraavan talven aikana.

Suomen oma sähköntuotanto ei riitä kattamaan kaikkea sähkönkulutukseen tarvittavaa määrää (eli ihmiset Suomessa siis käyttävät sähköä enemmän kuin mitä pystymme Suomessa sähköä valmistamaan). Aikaisempina vuosina Suomi on ostanut tarvittavan lisämäärän sähköä esim. Ruotsista, Virosta ja Venäjältä, mutta poikkeuksellisen maailmantilan takia sähkön ulkomaantuonnissa on haasteita (esim. pakkotteet Venäjälle aiheuttavat sen, ettei sähköä ja kaasua osteta enää Venäjältä).

Kantaverkkoyhtiö Fingridin arvion mukaan tulevan talven kulutushuipputilanteessa Suomen sähkönkulutus voi nousta noin 15 100 megawattiin. Kotimaisella tuotannolla pystytään arviolta kattamaan parhaimmillaan 12 300 megawattia, jonka lisäksi on arvoitu, että käytössä on 600 megawattia tehoreserviä (lisätarpeen tullen tuotettavaa sähköä). 

Tulevan talven sähkön riittävyydessä on useita epävarmuustekijöitä – myös meidän suomalaisten on hyvä varautua sähköpulan aiheuttamiin mahdollisiin sähkökatkoihin.

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia talven sähkön riittävyyden arviointiin.

Sähkön ja sähköntuotannossa käytettävän maakaasun tuonnin päättyminen Venäjältä ovat heikentäneet edelleen tilannetta Suomessa verrattuna edellisiin talviin. Muita sähkön riittävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat:

  • Olkiluoto 3 ydinvoimalan käyttöönoton aikataulu. Laitoksen käyttöönoton mahdollinen viivästyminen heikentäisi merkittävästi sähkön riittävyyttä Suomessa.
  • Sähkökauppa Ruotsin ja Viron kanssa. Aiempina vuosina huippukulutustilanteessa sähköä on tuotu merkittäviä määriä Ruotsista ja Virosta sekä Venäjältä. Sähkön saatavuuteen Ruotsista ja Baltiasta vaikuttavat maiden mahdolliset omat ongelmat sähkön riittävyydessä, kuten mahdolliset maakaasun saatavuusongelmat Baltiassa.
  • Käytössä olevien merkittävien kotimaisten voimalaitosten tai sähkönsiirtoyhteyksien vikaantumiset sekä voimalaitospolttoaineiden (etenkin maakaasun) saatavuusongelmat
  • Tuulivoimakapasiteetin nopea kasvu parantaa osaltaan sähkön saatavuutta Suomessa, mutta tuulivoiman vaikutus sähkön riittävyyteen määräytyy tuuliolosuhteista. Tuulivoimakapasiteettia arvioidaan olevan vuoden 2022 loppuun mennessä täydessä tuotannossa noin 5 000 megawattia.
  • Energiansäästöllä ja sähkön käytön ajoittamisella on merkittävä vaikutus sähkön riittävyyteen.

Kireä pakkasjakso, joka koettelee yhtäaikaisesti Suomea ja muita Itämeren alueen maita, aiheuttaa erityisen haastavan tilanteen. Tällöin sähkönkulutus on korkealla tasolla, ja tuontisähkön saatavuus voi vaarantua.

 

Mitä tarkoittaa sähköpula ja milloin tulee sähkökatkoksia?

Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta (sähköä ei ole tarpeeksi tarvittavaan määrään nähden).

Tällöin sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti eli tämä tarkoittaa käytännössä sähkön kulutuksen rajoittamista, kunnes sähköpulatilanne on ohi. Paikalliset jakeluverkonhaltijat (esim. Kuopion energia) suorittavat kulutuksen kytkemisen irti Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot kestävät kyseisellä alueella enimmillään pari tuntia. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot (sairaalat, palolaitokset yms) pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle.

Kuluttajiin / kotitalouksiin  kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. Ennen sähkökatkoksia on tehty jo  joukko muita toimia, kuten käynnistetty häiriöihin varattuja varavoimalaitoksia. Jos nämä toimet eivät riitä, vasta sitten sähkökatko siirtyvät näkymään myös meidän kodeissa, työpaikoilla yms. Jos kuitenkin sähköpulaan jouduttaisiin, siitä ihan varmasti selvittäisiin. Parin tunnin katkokset tuskin ovat kenellekään suuri ongelma, kunhan varaudutaan etukäteen. Varautuminen lyhyttä sähkökatkoa varten tarkoittaa esimerkiksi veden ottamista talteen parin tunnin tarpeiksi ja taskulamppuja yöpöydällä. Jokaisella kotitaloudella tulisi joka tapauksessa olla 72 tunnin kotivara pidempiä ja yllättäviä sähkökatkoja varten. Mikäli sähkökatkoksia tulisi, niistä ilmoitetaan aina mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä muut energia-alan tahot neuvovat, miten jokainen suomalainen voi vaikuttaa sähköpulatilanteeseen.

 

Mitä voin itse tehdä asialle?

Tavallinen kansalainen voi ehkäistä sähköpulaa Suomessa säästämällä sähköä omassa arjessaan. Vaikka itsellä olisi kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus ja sähkölasku sen ansiosta maltillinen, sähkönkulutusta tulisi silti tarkkailla yhteisen hyvän eteen.

Jos jokainen säästää edes vähän sähköä, tilanne ei todennäköisesti pääse eskaloitumaan pahaksi ja sähköä riittää.

Sähkössä voi pihistää esimerkiksi niin, että kotona lasketaan huonelämpötiloja pari astetta ja lämmintä vettä käytetään säästeliäästi. Astianpesu- ja pyykinpesukoneita käytetään täysinä. Monessa kodissa lämpöpumput parantavatkin jo mukavasti lämmityksen ja lämpimän veden hyötysuhdetta.
Esimerkiksi Motiva on koonnut vinkkejä energiansäästöön. Sähkön säästäminen erityisesti huippukulutuksen aikaan eli useimmiten arkipäivien aamu- ja iltapäivän tunteina on ajankohtaista ja tärkeää.

Irti tarpeettomasta energiankäytöstä. Energian säästäminen on aina järkevää. Opi varautumaan energian hinnan ja saatavuuden vaihteluihin. Järkevöitä lämmitystä, polta puuta ja käytä lämpöpumppuja. Vähennä lämpimän veden kulutusta ja sauno ripeästi. Sammuta laitteet, joita et käytä. Aja taloudellisesti.

Kuva Motivan sivuilta.

Toivottavasti tämä auttoi sinua- yhdessä fiksusti toimimalla selvitään tästäkin!

Po1nt / Asta