Maahanmuuttajat

Kansainvälisyys

KYSYMYS

VASTAUS

Hei Jampo !

Tilastoissa ja tutkimuksissa maahanmuuttajalla tarkoitetaan yleensä sellaista Suomeen muuttanutta ulkomaan kansalaista, joka aikoo asua maassa pidempään

Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut vainon kohteeksi ja joka anoo kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta toisesta maasta.

Pakolainen on YK:n pakolaissopimuksen mukaan henkilö, jolla on perusteltu aihe pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan.Sota, luonnonkatastrofi tai köyhyys ei ole sopimuksen määritelmän mukaisesti pakolaisuuden syy. Suomessa kutsutaan pakolaisiksi myös niitä, jotka ovat saaneet jäädä maahan suojelun tarpeen vuoksi tai humanitäärisistä syistä.

Suomessa ei ole erityisesti tapahtunut muutoksia, mutta maailmassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. YK:n pakolaisjärjestön mukaan kymmenet miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan sotia, vainoja ja konflikteja. Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea ja muita EU-maita ottamaan vastaan kansainvälistä suojelua tarvitsevia turvapaikanhakijoita. Vaikka turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut nopeasti, Suomea ei uhkaa kriisi.

Turvapaikanhakijamäärät Suomessa ovat 2000-luvulla vaihdelleet noin 1 500 ja 6 000 hakijan välillä. Vuonna 2014 hakijoita oli 3 651. Vuoden 2015 aikana turvapaikanhakijoiden määrä on ollut voimakkaassa kasvussa, ja Suomeen arvioidaan tulevan noin 30 000 – 35 000 turvapaikanhakijaa tänä vuonna. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu johtuu esim. Syyrian, Irakin ja Afganistainin yhä pahenevista olosuhteista.

Vastaanottokeskuksia on perustettu eri puolille Suomea, myös Pieksämäelle. Ohessa Savon Sanomien uutinen aiheesta.

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/ensimmaiset-turvapaikanhakijat-saapuvat/2161113

Lähteenä on käytetty sisäasiainministeriön ja maahanmuuttoviraston nettisivuja, joista saat myös tarvittaessa lisätietoja.

https://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat
http://www.migri.fi/

Syysterveisin:
Po1nt / Minna N