Masennustako?

Terveys & ihmissuhteet

KYSYMYS

VASTAUS

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Sanalla masennus ymmärretään usein eri asioita.

Varsinaisissa masennustiloissa keskeinen oire on masentunut mieliala tai selvästi vähentynyt mielenkiinto tai mielihyvä. Oire vaivaa suurimman osan päivästä yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. Masennustilassa ei kuitenkaan ole kyse pelkästä alentuneesta mielialasta tai mielenkiinnosta, sillä varsinaisen masennustilan diagnosointi edellyttää myös useita samanaikaisia muita oireita.

Tällaisia masennustilalle ominaisia oireita ovat merkittävä painon lasku tai nousu, unettomuus tai lisääntynyt unen tarve, lähes päivittäinen väsymys tai voimattomuus, liikkeiden ja mielen hidastuminen tai kiihtyneisyys, arvottomuuden tai kohtuuttomat syyllisyyden tunteet, vaikeudet ajatella, keskittyä tai tehdä päätöksiä sekä kuolemaan liittyvät mielikuvat tai itsemurha-ajatukset. Masennusoireisiin liittyy usein eriasteista ahdistuneisuutta sekä alkoholin lisääntynyttä käyttöä.

Hetkellinen tai lyhytaikainen masentunut mieliala tai suru reaktiona erilaisiin pettymyksiin tai menetyksiin ei siis ole osoitus masennustilasta. Masennustilassa mielialan muutos ja siihen liittyvät oireet saattavat kestää yhtäjaksoisesti viikkoja, kuukausia, joskus vuosiakin. Masennustiloilla on alttius toistua. Toivuttuaan vähänkin vakavammasta masennustilasta henkilöllä on noin 50 % mahdollisuus sairastua myöhemmin uuteen masennusjaksoon.

 

Voit kartoittaa mahdollista masennustilaasi myös masennuskyselyllä.

Masennustilan pitkittyessä tai syventyessä on aina viisasta kääntyä lähiviikkojen kuluessa lääkärin, psykiatrin tai psykoterapeutin puoleen. Mikäli masennustilaan liittyy voimakkaita itsemurha-ajatuksia tai kuolemantoiveita, hoitoon kannattaa hakeutua kiireellisesti tai lähivuorokausien aikana.

 

Voit omahoitona masennukseen tutustua Mielenterveystalon masennuksen omahoito-ohjelmaan. Masennuksen omahoito-ohjelma tarjoaa tietoa masennuksesta ja työkaluja siitä selviytymiseen.

Voit käydä koko omahoito-ohjelman läpi tai valita itsellesi sopivimmat työkalut sen mukaan, mitkä tuntuvat juuri sinusta hyödyllisiltä. Masennuksen omahoito-ohjelmassa käytetyt menetelmät perustuvat tutkittuun tietoon ja ohjelman tekemisessä on ollut mukana koulutettuja kokemusasiantuntijoita.

 

Voit halutessasi käydä juttelemassa tilanteestasi myös erilaisissa chateissa, nimettömästi ja luottamuksella. Useiden eri chattien aikataulut löydät Netarin chatkalenterista. Joskus asioista puhuminen voi tuoda helpotusta ja auttaa arjessa jaksamisessa.

 

Muistathan myös, että kenenkään ei tarvitse yrittää päivästä toiseen pärjätä yksin, vaan jokaisella on oikeus hakea apua silloin kun sitä tarvitsee. Jokainen on avun arvoinen.

 

Kaikkea hyvää jatkoon,

Po1nt / Asta