Muistisairaus nuorella

Terveys & ihmissuhteet

KYSYMYS

VASTAUS

Hei ja kiitos kysymyksestä!

Muistin menettäminen tai huonomuistisuus voi johtua useasta eri asiasta.

Tietoa muistivaikeuksista ja muistista yleisesti
 • Muistivaikeudet voivat olla hyvin erityyppisiä, ja ne voivat johtua monenlaisista sairauksista tai tiloista.
 • Muisti voi heikentyä joidenkin sairauksien, kuten masennuksen, kilpirauhasen vajaatoiminnan ja aivovaurioiden sekä alkoholin ja joidenkin lääkkeiden seurauksena.
 • Muistitutkimuksiin voi hakeutua aina, jos on huolissaan omasta tai läheisensä muistista.

Muisti ei ole yksi yksittäinen toiminta, vaan siinä on monta eri osa-aluetta ja ajallista vaihetta. Näin ollen myös muistivaikeuksiksi kutsumamme ilmiöt voivat olla hyvin erityyppisiä, ja ne voivat johtua monenlaisista sairauksista tai tiloista.

Sisällöllisesti muisti jaetaan kolmeen osaan:

 • tapahtumamuistiin (episodinen muisti), johon kuuluvat meille tapahtuneet, elämänkerralliset asiat
 • tietomuistiin (semanttisen muistiin), johon kuuluvat opitut asiat, kuten sanojen merkitykset, matematiikan kaavat ja ammattitaito
 • taitomuistiin (proseduraalinen muisti), johon kuuluvat erilaiset opitut liikesarjat, kuten pyörällä ajo tai konekirjoitus.

Muistitutkimukset ovat ainakin paikallaan, kun

 • unohtelee muutakin kuin ihmisten nimiä (mitä tapahtuu vanhetessa kaikille)
 • arvoesineet häviävät (muutkin kuin silmälasit, jotka löytyvät myöhemmin loogisesta paikasta)
 • unohtaa toistuvasti sovittuja tapaamisia
 • unohtaa jonkin itselle tapahtuneen merkittävän asian (ei vain mitä on ohimennen puhuttu)
 • asioiden hoitaminen vaikeutuu, esiintyy sähläämistä
 • huomattavia vaikeuksia uuden asian, esimerkiksi kodinkoneen käytön oppimisessa
 • ilmaantuu epäluuloisuutta ja muistiaukkojen peittelyä
 • ilmaantuu selkeää sanojen hakemista
 • ilmaantuu eksymistä tutussakin ympäristössä.

Internetistä löytyy monenlaisia itse tehtäviä testejä muistin testaamiseen. Osa näistä on luotettavista muistitesteistä tehtyjä sovellutuksia, joita voi hyvin käyttää oman muistinsa testaamiseen (ks. esim. tämä ja tämä). Tilanne ei kuitenkaan täysin vastaa kokeneen toisen henkilön tekemää testiä, sillä nettitestissä voi olla erilaisia virhelähteitä. Mikäli muistitestin tulos on hyvä, ja testi on tehty oikein, on hyvin todennäköistä, että testattavan muisti toimii normaalisti.

Muistisairauksiin voi kuitenkin kuulua muita oireita kuin puhdas muistin heikentyminen, joten tällaisen muistitestin ”läpäiseminen” ei sulje pois sitä, etteikö taustalla voi kuitenkin olla tutkimuksia ja hoitoa edellyttävä sairaus. Mikäli hyvän muistituloksen jälkeen jää kuitenkin epäily muistin tai muun tiedonkäsittelyn heikentymisestä, on syytä hakeutua tarkempiin tutkimuksiin.

Minne tutkimuksiin?

Jos muistin toiminta huolestuttaa, lääkäriin kannattaa mennä viivyttelemättä jo siksikin, että stressiä lisäävä huolissaan olo pahentaa unohtelua. Tutkimalla saadaan mahdollisuus korjata taustalla olevia muistiongelmien aiheuttajia, kuten unettomuutta, uupumusta ja masentuneisuutta. Muistitutkimukset voi hyvin käynnistää terveyskeskuksen omalla lääkärillä, terveydenhoitajalla tai työterveyshuollossa. Joillakin paikkakunnilla on myös muisti- ja dementiayhdistyksiä sekä muistineuvoloita, joihin voi hakeutua muistin yksinkertausta testausta varten.

Kun epäillään vakavaa muistisairautta, kuuluu tutkimuksiin haastattelun, muistikyselyjen ja muistitestien lisäksi myös aivojen kuvaus ja verikokeita.

Voit lukea lisää muistiongelmista Muistiliiton sivuilta.

Tsemppiä jatkoon!

Po1nt / Asta