Osamaksut ja lainat

Asuminen

KYSYMYS

VASTAUS

Hei Rahaton ja kiitos hyvästä kysymyksestä!

Kysyit, saisitko etsivästä nuorisotyöstä apua osamaksujen ja lainojen kanssa taisteluun.

Oman kuntasi etsivän nuorisotyön kautta saisit varmasti apua ja tukea tilanteeseesi.

Tässä vielä tarkemmin infoa etsivästä nuorisotyöstä:

Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin, etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Etsiviä nuorisotyöntekijöitä on Suomessa yli 500, ja työtä toteutetaan lähes kaikissa Suomen kunnissa. Etsivä nuorisotyö voi sijoittua kunnassa eri toimialojen alle (esim. nuorisotoimi, sosiaalitoimi tai työllisyyspalvelut), mutta se on silti erityisnuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea ja vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin.

Etsivä nuorisotyö on aina nuorelle maksutonta ja vapaaehtoista. Etsivän nuorisotyön tehtävä on tukea nuoria rakentamaan elämästään sellaista, että he ovat tyytyväisiä ja pääsevät eteenpäin. Työskentelyn keskellä on nuori itse; Hän on toimija, joka ammattilaisen tuella tekee itse päätökset elämänsä suunnasta.

Kehotan siis ottamaan yhteyttä oman kuntasi etsivään nuorisotyöhön. Voit hakea kuntasi yhteystietoja googlettamalla: etsivä nuorisotyö ja oman kuntasi nimi.
Myös nettietsivät voivat auttaa sinua asian selvittelystä. Nettietsiville voit hakeutua mistä vain kunnasta. Löydät heidän yhteystiedot ja eri yhteydenottoalustat etsivän nettityön sivustolta.

Tsemppiä sinulle asian selvittelyyn!
Po1nt/ Asta