Saavutettavuus

Saavutettavuus Po1ntin sivuilla

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että palvelut ovat sellaisia, että kuka tahansa voi käyttää niitä. 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskee kaikkia julkisia palveluita ja näin ollen myös Po1ntia. Lain mukaan kaikilla tulee olla mahdollisuus käyttää myös digitaalisia palveluita. Laki velvoittaa julkisia toimijoita toteuttamaan digitaaliset palvelut niin, että ne täyttävät WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 -standardin kriteerit A- ja AA-tasolla. WCAG-ohjeistuksen tavoitteena on, että vammaiset ja toimintarajoitteisetkin ihmiset voisivat käyttää digitaalisia palveluita.

Verkkosivu-uudistuksen (2023) myötä Po1ntin digitaaliset palvelut on pyritty rakentamaan mahdollisimman saavutettavaksi. Uusi sivusto on rakennettu käyttäen WordPress julkaisujärjestelmää, joka tarjoaa myös saavutettavuuteen työkaluja. Näiden työkalujen avulla verkkosivun sisältö saadaan automaattisesti saavutettavammaksi. Iso osa WCAG-kriteereistä koskee lähinnä palvelun koodaajia ja suunnittelijoita, mutta Po1ntin sisällöntuottajat omalta osaltaan huolehtivat esimerkiksi tekstien otsikoinnista, linkkien oikeasta muotoilusta ja kuvien alt-teksteistä.

Po1nt on koko ajan päivittyvä palvelu ja sivuston saavutettavuutta kehitetään myös jatkuvasti. Juho Kouvalainen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta tutki Po1ntin saavutettavuutta opinnäytetyössään vuonna 2020. 

Huomaatko korjattavaa saavutettavuudessa?

Asta Keskisaari

Po1nt koordinaattori

044 718 1901
asta.keskisaari@kuopio.fi
LOMALLA 27.6-31.7