Ammattilaisille

Katso kuntien ammattilaissivut

Ajankohtaista

VANUPO

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO) on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa määritellään tärkeimmät nuoria koskevat valtionhallinnon tavoitteet ja toimenpiteet tulevina vuosina.

Nykyinen VANUPO-ohjelma on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Uuden, vuosille 2024–2027 hyväksyttävän ohjelman valmistelut ovat jo meneillään. Valmistelu on aloitettu kuulemalla nuoria heidän elämänsä ja hyvinvointinsa kannalta tärkeistä kysymyksistä. Tällä varmistetaan, että ohjelma vastaa mahdollisimman hyvin nuorten ajankohtaisiin tarpeisiin.

Klikkaamalla kuva aukeaa uuteen välilehteen

Ohjelman valmistelua johtaneen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin mukaan:

 • ohjelmassa kulloinenkin hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tavoitteensa sekä toimenpiteensä tavoitteiden saavuttamiseksi
 • ohjelma myös linjaa nuorisotyötä ja sen tukemista, mukaan lukien ohjelmakaudelle valittavien nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten painopisteitä sekä asettaa Suomen kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle
 • ohjelmaluonnoksen mukaisesti valtakunnallinen ohjelma kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat
 • ohjelman painopisteet kuitenkin kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12–25-vuotiaiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseen
 • ohjelma toteuttaa osaltaan hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan ”hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi”
 • ohjelman keskeisiä nuorisopoliittisia painopisteitä ovat nuoren hyvinvointi sekä koulutuksessa että vapaa-ajalla, nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen ja nuorten turvallisuuden tunteen parantaminen

Luonnos ja lausuntokierros

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä muiden keskeisten nuorisopolitiikkaa tekevien ministeriöiden kanssa valmistellut luonnoksen valtakunnalliseksi nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaksi (VANUPO).

Ohjelman valmistelua johtaneen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin mukaan:

 • ohjelmassa kulloinenkin hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tavoitteensa sekä toimenpiteensä tavoitteiden saavuttamiseksi
 • ohjelma myös linjaa nuorisotyötä ja sen tukemista, mukaan lukien ohjelmakaudelle valittavien nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten painopisteitä sekä asettaa Suomen kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle
 • ohjelmaluonnoksen mukaisesti valtakunnallinen ohjelma kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat
 • ohjelman painopisteet kuitenkin kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12–25-vuotiaiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseen
 • ohjelma toteuttaa osaltaan hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan ”hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi”
 • ohjelman keskeisiä nuorisopoliittisia painopisteitä ovat nuoren hyvinvointi sekä koulutuksessa että vapaa-ajalla, nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen ja nuorten turvallisuuden tunteen parantaminen

Lausuntokierrokselle lähetetty ohjelmaluonnos kattaa vuodet 2024-2027 ja se on järjestyksessään kolmas ohjelma. Ministeriö toivoo lausuntokierroksen avulla saavansa uusia ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia ohjelman lopullisen version valmistelemiseksi. Ohjelmaluonnoksesta pystyi lausua Lausuntopalvelu.fi-palvelussa pe 26.1.2024 asti. Ohjelmaluonnosta on valmisteltu hallituksen lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmän antamien suuntaviivojen mukaisesti. Lopullinen ohjelma hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

Alla olevista linkeistä saat lisätietoa, tutustu etenkin Lausuntopalvelun sivustoon!

Kanuunan lausunnon voit lukea täältä.

Allianssin kannanoton voit lukea täältä.

Pyöreä läpinäkyvä Po1ntin logo, jonka yksityiskohdat ovat mustia. Logo muistuttaa pyöreän leimasimen jälkeä. Logon yläosan kaarta muotoilleen lukee mustalla teksti po1nt.fi. Ympyrän keskellä on musta rekisterikilpimäinen tausta hieman vinossa, ja siinä lukee Po1nt. Ympyrän alareunassa kaarta mukaillen on kolme tähteä, joista keskimmäinen on isoin.

SEURAA MEITÄ MYÖS SOMESSA!

Facebookista löydät ammattilaisille ja huoltajille kootun sisällön, Instagramista nuorille kootun sisällön.

Tapahtumat

Ammattilaisille ja huoltajille suunnatuista tapahtumista ja koulutuksista kerrotaan täällä.

Nuori 2024

Valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään
Tampere-talolla 24.-25.4.2024.
nuori 2024

Kanuunan kalenteri

Kanuuna

Verken kalenteri

Verke

Koordinaatin tapahtumat

koordinaatti

Kansainväliset koulutukset

KV- toiminta

Allianssin kalenteri

Allianssi

Kanuuna vinkkaa

Kanuuna

Verken verkkokurssit

Verke

Inton kalenteri

into

Po1ntin tapahtumat ammattilaisille

Tänään

Ohjausryhmä OHRY

Po1ntin ohjausryhmän tehtävä on ohjata Po1ntin toimintaa ja sen kehittämistä. Ohjausryhmän jäsenet koostuvat Po1nt verkoston kuntien edustajista, yleensä esihenkilöistä. Jokaisella jäsenellä on sanavalta ja mahdollisuus ilmaista toiveitaan ja kehittämisideoitaan OHRYssä. 

Yhteiskehittämismalli, eli käytännössä ajatusten ja ideoiden jakaminen sekä päätösvallan käyttäminen, on Po1ntin selkäranka, mikä pitää toiminnan pystyssä ja ajantasaisena. 

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. 

Po1ntin rakennekaavio kuvailtuna sinisillä ja oransseilla laatikoilla valkoisella taustalla.
Po1ntin rakennekaavio

Kokousmuistiot

Koordinaattorin kuulumiset

Materiaalipankki

Kirjallisuusvinkkejä

Digitaalinen nuorisotyö ja pelaaminen

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Mediakasvatus

Nuoret ja rikollisuus

Rikollisuus

Nuoret ja rikollisuus on noin 12-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu palvelu, joka sisältää tietoa lasten ja nuorten kohtaamista rikoksista, testejä, joiden avulla voi paremmin ymmärtää milloin rikoksen määritelmä täyttyy sekä neuvoja, kuinka toimia jos on kohdannut rikoksen.

Nuoret ja rikollisuus -palvelu toimii apuna myös nuorten kanssa toimiville ammattilaisille, niin järjestö- kuin viranomaistyössä sekä koulujen oppimateriaalina.

Osallisuus ja vaikuttaminen

Seksuaalikasvatus

Tieto- ja neuvontatyö

Yhdenvertaisuus

Yleistä materiaalia

Menneet hankkeet

Yhteistyön mahdollisuudet

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä Po1ntin kanssa? Haluatko liittyä Po1ntin verkoston jäseneksi? Kaipaatko verkkosivua hankkeesi ajalle?

Etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön, ja tekevään verkostoomme mahtuu aina lisää porukkaa!

Asta Keskisaari

Po1nt koordinaattori

044 718 1901
asta.keskisaari@kuopio.fi