Iisalmen nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen yhteistyöverkosto

Tutkijan testamentti - pakohuonepeli

Ambulanssi lähtee pillit vinkuen naapurinne pihasta. Mitä hänelle on käynyt? Ette tunteneet naapuria kovinkaan hyvin, mutta hän oli aina ollut hiljainen ja jollakin tavalla mystinen persoona. Päätätte käydä pienellä tutkimusretkellä naapurinne tiluksilla. Löydätte talon seinustalta tikapuut, jotka johtavat ullakolle. Ullakolta löytyykin kaikkea mielenkiintoista lukituista laatikoista lähtien. Selviääkö naapurin menneisyys teille nyt?

Kyseessä on Pieniä Ilmastotekoja -hankkeessa luotu ilmasto- ja ympäristöaiheinen pakohuonepeli, joka on suunniteltu vaikeustasoltaan yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Pelaajilla on 60 minuuttia aikaa ratkaista peli kaikkine tehtävineen. Sopiva ryhmäkoko on 2-4 pelaajaa. Pakohuoneessa pääsee käyttämään ongelmanratkaisukykyjä, tiimityötaitoja, pitämään hauskaa ja ehkä myös oppimaan jotain uutta.

Pakohuone on pelattavissa aika ajoin Iisalmen nuorisopalveluiden tiloissa. Seuraa nuorisopalveluiden somekanavia / Po1ntin nettisivun tapahtumia saadaksesi tiedon pelausmahdollisuuksista.

Pakohuonepelin lainaaminen

Iisalmessa Ylä-Savon Veturi ry:n rahoittajan Pieniä Ilmastotekoja -hankkeen aikana kehitettiin ilmastoaiheinen pakopeli Tutkijan testamentti. Sitä testattiin hankeaikana ja todettiin toimivaksi .
Peliä on mahdollista lainata maksutta omaan kuntaan / organisaatioon hakemalla peli paikan päältä tai tarvittaessa se voidaan postittaa (lainaaja maksaa toimituskulut).

Pelimateriaali kulkee kahdessa pahvilaatikossa. Lainaaja sisustaa oman pelitilan ullakoksi, johon voi helposti hyödyntää jo olemassa olevia kalusteita ja tavaroita. Lainaaja ei siis vaadi erityisiä hankintoja. Ota yhteyttä jos Tutkijan Testamentti -pakohuone peli kiinnostaa, niin kerron lisää!

Nuorisotyön koordinaattori Tarja omassa toimistossaan

Tarja Immonen

nuorisotyön koordinaattori

040 545 4546
tarja.immonen@iisalmi.fi
Nuorisopalveluiden lähiesimies,
Ohjaamon koordinaattori

Meneillään olevat ja päättyneet hankkeet

Yhteinen askel -hanke

Yhteinen Askel -koulunuorisotyön hanke on Iisalmen nuorisopalveluiden sekä Kangaslammin ja Mansikkaniemen alakoulujen yhteistyöhanke ajalla 1.1.2023-30.6.2024. Hankkeessa työskentelevän koulunuorisotyöntekijän työ kohdentuu kyseisten koulujen 5.-6. luokkalaisiin.

Tavoitteet:

 • opettaa ja vahvistaa käytännössä oppilaille kaveritaitoja
 • lisätä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia kaikkien oppilaiden välillä
 • tukea ryhmäytymistä
 • helpottaa nivelvaihetta alakoulusta yläkouluun
 • ohjata oppilaita mm. nuorisopalvelujen, järjestöjen ja Iisalmen Harrastamisen Mallin (IHMe) tarjoamiin harrastuksiin
 • kouluhyvinvoinnin parantaminen mm. ehkäisemällä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä puuttumalla kiusaamiseen.

Toimenpiteet:

 • välituntitoiminta
 • harrastuksiin ohjaaminen
 • nuorisopassista tiedottaminen
 • nivelvaiheessa tukeminen
 • osallisuuskasvatus
 • tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
 • ryhmäytykset ja tapahtumat
 • iltapäivänuokkari
 • ryhmätoiminta

Rahoitus:
Hanketta rahoittaa Itä-Suomen aluehallintovirasto

lähikuva kolmen henkilön jaloista kuvattuna takaapäin. henkilöillä on päällään farkut ja erivärisiä tennareita. Avainsanoja: kesä, kaveruus, ystävyys, ryhmä, vapaa-aika

Ota yhteyttä:

Koulunuorisotyöntekijä Emma pinkissä paidassa silmälasit päässä

Emma Rönkkö

koulunuorisotyöntekijä

040 7011 504
emma.ronkko@iisalmi.fi
Kangaslammin ja Mansikkaniemen alakoulu

Wellnessii -hanke

Wellnessii -hanke oli Iisalmen kaupungin toteuttama nuorisopalveluiden kehittämishanke, jonka kohderyhmä oli iisalmelaiset 16-28 -vuotiaat nuoret. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2022-31.8.2023.

Tavoitteet:
– nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja yksinäisyyden vähentäminen
– tukea nuoria löytämään oma mielekäs harrastus
– vahvistaa nuorten luontosuhdetta
– selkiyttää ravitsevan ja terveellisen ruuan merkitystä osana kokonaishyvinvointia
– lisätä tietoja ja taitoja kestävästä kehityksestä huomioiden Agenda 2030 -tavoitteet
– nuorisopalveluiden osalta päätavoite on toiminnan kehittäminen +16 -ikäisten osalta sekä oppilaitosyhteistyön tiivistäminen opiskeluhuollon kanssa.

Hanke tarjosi esimerkiksi seuraavia toimintoja:
– kierrätystapahtumia, mm. kierrätystori
– liikunnallisia aktiviteetteja, mm. kimppalenkit ja lajikokeilut
– laavu- ja kotaturnee ja muita luontoretkiä
– pakopelaamista
– ruokapajoja
– diy-pajoja
– oppilaitosjalkautumisia

Rahoitus:
Hanketta rahoitti Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätietoja:
Jos haluat tietoa hankkeesta , ole yhteydessä nuorisotyön koordinaattori Tarja Immoseen p. 0405454546 tai tarja.immonen@iisalmi.fi

Pieniä ilmastotekoja -hanke

Pieniä Ilmastotekoja -hanke oli Iisalmen kaupungin toteuttama nuorisopalveluiden kehittämishanke ajalla 1.9.2020-31.8.2022.

Tavoitteet:

Hanke kohdistui pääasiassa iisalmelaisiin alle 30-vuotiaisiin nuoriin tavoitteenaan lisätä nuorten ympäristömyönteisyyttä ja tietoa ilmastoasioista sekä mahdollistaa heille erilaisia toimintatapoja vaikuttaa ja tulla kuulluksi ilmastoaiheeseen liittyen.

Tulokset:

Nuorisotyöntekijöiden tietoa lisättiin ja arjen työn osaamistasoa ilmastoasioissa kehitettiin muun muassa erilaisin koulutuksin. Nuorisopalveluiden yhteistyöverkostoa selkiytettiin ja tulevaa yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa selvitettiin hankkeelle tehtynä opinnäytetyönä. 

Rahoitus:

Hanketta rahoitti Ylä-Savon Veturi ry (Leader-tuki).

Lisätietoja:
Jos haluat tietoa hankkeesta , ole yhteydessä nuorisotyön koordinaattori Tarja Immoseen p. 0405454546 tai tarja.immonen@iisalmi.fi

 

Nuorisotyön koordinaattori Tarja omassa toimistossaan

Tarja Immonen

nuorisotyön koordinaattori

040 545 4546
tarja.immonen@iisalmi.fi
Nuorisopalveluiden lähiesimies,
Ohjaamon koordinaattori