Iisalmen nuorisopalvelut

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää, ryhmien kanssa tehtävää työtä. Työn tavoitteena on edistää nuorten valmiuksia toimia erilaisissa ryhmissä sekä lisätä nuorten keskinäistä vuorovaikutusta. Yhteisöllisen työn lisäksi koulunuorisotyössä tehdään myös yksilötyötä.

Koulunuorisotyön päätavoitteet ovat:

 • yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen kouluyhteisössä
 • nuorten osallisuuden edistäminen ja heidän äänensä ja mielipiteidensä esille tuominen

Juhani Ahon yläkoulu

Juhani Ahon yläkoululla työskentelee koulunuorisotyöntekijä eli  Jelppari.

Jelpparin tapaat erilaisissa toiminnoissa:

 • Bingo luokassa 129 tiistaisin.
 • Mitä Kuuluu-välkkä jelpparin työhuoneessa (5.krs) tiistaisin,  keskiviikkoisin ja torstaisin.
 • Välituntikisat koulun sisäpihalla torstaisin.
 • Nuortentila Kuoppa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.
 • Erilaiset teematunnit/-päivät mm. kaveritaitotunnit
 • Juhani Ahon koululehti-ryhmä.
 • Taidetunnepaja-ryhmä.
 • Erilaiset kyselyt koulun yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen.
 • Nuorisopassin käyttöönoton ohjaaminen.
 • Nuorisoneuvoston sihteerinä toimiminen.
 • Tukioppilaskoulutus.

Ota yhteyttä! ❤ 

Marjo-Riitta hymyilee kuvassa.

Marjo-Riitta Kumpulainen

koulunuorisotyöntekijä

040 1217 062
marjo-riitta.
kumpulainen@iisalmi.fi
Juhani Ahon yläkoulu,
Iisalmen nuorisoneuvoston sihteeri

Kangaslammin ja Mansikkaniemen alakoulut

Kangaslammin ja Mansikkaniemen alakouluilla työskentelee koulunuorisotyöntekijä eli jelppari Yhteinen Askel- hankkeessa. Jelppari on tiistaisin ja perjantaisin Kangaslammin koululla ja keskiviikkoisin ja torstaisin Mansikkaniemen koululla. Perjantai iltapäivisin jelpparin voit tavata myös nuorisotila Linkissä IHMe:n Linkkiperjantai-ryhmässä.

Jelpparin työtä on mm.

 • välituntitoiminnan järjestäminen (Rennot Breikit tiistaisin ja torstaisin)
 • kaveritaito-tuntien pitäminen yhteistyössä koulujen kuraattorien kanssa
 • välkkäri koulutus
 • erilaisissa teemapäivissä ja -tunneissa mukana oleminen
 • Nuorisopassin käytössä auttaminen ja ohjaaminen
 • iltapäivä nuokkarin pitäminen
 • nuorten kiireetön kohtaaminen
 • jalkautuminen nuorisotiloille

Ota rohkeasti yhteyttä! 🙂 

Koulunuorisotyöntekijä Emma pinkissä paidassa silmälasit päässä

Emma Rönkkö

koulunuorisotyöntekijä

040 7011 504
emma.ronkko@iisalmi.fi
Kangaslammin ja Mansikkaniemen alakoulu