Puumalan nuorisopalvelut

Ammattilaisille

Puumalan orvokki-työryhmä

Orvokki on Puumalan monialainen lasten ja nuorten hyvinvointiin keskittyvä työryhmä. Keskustelemme kokoontumisissa yleisistä puumalalaisiin lapsiin ja nuoriin sekä perheisiin liittyvistä asioista, emme kenestäkään henkilökohtaisesti. Orvokki-työryhmä kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Sen toiminta on nuorisolakiin perustuvaa.

 

Monialainen yhteistyö (9§)

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Verkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on:

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;

3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

Kuvassa aurinkoinen maisema laavulta
kuksa pöydällä, taustalla paistaa aurinko

Orvokki-työryhmän jäsenet:

Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri

Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja

Tuula Nuotio, päiväkodin johtaja

Päivi Mäkikokkila, Puumalan Mannerheimin lastensuojeluliitto

Jukka Taivalantti, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Riina Auvinen, nuoriso-ohjaaja/etsivä nuorisotyöntekijä

Mio Hämäläinen ja Lumi Malinen, nuorisovaltuusto

Sari Itkonen, sosiaalityöntekijä Etelä-Savon hyvinvointialue

Anni-Riikka Marila, yhtenäiskoulun rehtori (virkavapaalla)