Vieremän nuorisotoimi

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäistä päihdehaittoja sekä pyrkiä ymmärtämään päihdeilmiöitä. Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihtymiseen käytettävien aineiden käyttöä ja haittoja, joita niiden käyttö aiheuttaa käyttäjälle ja tämän läheisille. Tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevä mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa yksilön mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja rakenteita sekä vähentää yksilön tai yhteisöjen mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä ja rakenteita. Ehkäisevää mielenterveystyötä ja mielen hyvinvoinnin tukemista tehdään kaikilla kunnan toimialoilla ja se on tärkeä osa kuntalaisten kokonaishyvinvoinnin edistämistä.

Hyvinvointialueet, kunnat, yhdistykset, yritykset, poliisi ja muut valtion viranomaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhteistyönä.

Vieremän kunnan ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilö on Joona Hynynen.

Nuorten ehkäisevää päihdetyötä tekee vapaa-ajan ohjaaja Iina Karikumpu.

Yhteystiedot

Pyöreä läpinäkyvä Po1ntin logo, jonka yksityiskohdat ovat mustia. Logo muistuttaa pyöreän leimasimen jälkeä. Logon yläosan kaarta muotoilleen lukee mustalla teksti po1nt.fi. Ympyrän keskellä on musta rekisterikilpimäinen tausta hieman vinossa, ja siinä lukee Po1nt. Ympyrän alareunassa kaarta mukaillen on kolme tähteä, joista keskimmäinen on isoin.

Joona hynynen

hyvinvointityöntekijä

040 660 6867 joona.hynynen@vierema.fi

Pyöreä läpinäkyvä Po1ntin logo, jonka yksityiskohdat ovat mustia. Logo muistuttaa pyöreän leimasimen jälkeä. Logon yläosan kaarta muotoilleen lukee mustalla teksti po1nt.fi. Ympyrän keskellä on musta rekisterikilpimäinen tausta hieman vinossa, ja siinä lukee Po1nt. Ympyrän alareunassa kaarta mukaillen on kolme tähteä, joista keskimmäinen on isoin.

Iina Karikumpu

vapaa-ajan ohjaaja

0407533433 iina.karikumpu@vierema.fi