Varkaus

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön hanke toteutetaan yhteistyössä Waltterin yläkoulun ja nuorisopalveluiden kanssa. Hankkeen avulla on Varkauteen palkattu yksi koulunuorisotyöntekijä

Koulunuorisotyöntekijä Jenna Koponen on paikalla Waltterin koululla noin 4 päivänä viikossa ja työskentelee pääsääntöisesti 6-9 luokkalaisten kanssa. Työnkuva on moninainen. Työ pitää sisällään moniammatillista yhteistyötä, pienryhmätoimintoja sekä nuorten luottamuksellista kohtaamista koulussa ja heidän vapaa-ajalla.

Koulunuorisotyöntekijä tarjoaa henkilökohtaisia tapaamisia nuorelle, sekä matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa. Hän on mukana myös tukioppilas-toiminnassa sekä tiistaisin nuokkarilla.  

 

Hankkeen kesto ja tavoite
OKM:n erityisavustus kouluissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen 16.1.2023 – 31.7.2024. Vuoden 2024 loppuun omarahoituksella (+ mahdolliset uudet avustukset).

Tavoitteena vahvistaa eri toimintamuodoilla koulun hyvää arkea ja nuorten voimavaroja. Koulunuorisotyö on kynnyksettömästi läsnä nuorten koulupäivässä kehittäen koulun yhteisöllistä toimintaa ja niveltyy luontevasti osaksi koulun arkea tukien nuorten osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia osana koulun oppilashuoltotyötä.

Koulunuorisotyö kohtaa nuoria myös koulupäivän ulkopuolella sovitusti ja jalkautumalla sinne missä nuoret vapaa-aikaansa viettävät.

Käytännössä:

·       Avoimet ovet työhuoneella 

·       Walkers-toiminta

·       Yksilötyöskentely

·       Pienryhmätoiminta yläkouluikäisille

·       Nivelvaiheen tuki, palveluohjaus

·       Tsempparioppilas-toiminta

·       Mukavuustunnit

·       Ryhmäytykset

·       Nuorisotilatyö ja nuorisotyön tapahtumat ja jalkautumiset

·       Muu verkostoyhteistyö

 

Kenkiä naulakon alla

Ota yhteyttä tai tule juttusille kun tavataan!

Kasvokuva Jennasta

Jenna Koponen

KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄ

041 730 8133
jenna.koponen@varkaus.fi