Mikkelin nuorisopalvelut

Hankkeet ja kehittäminen

Nups

Mikkelin nuorisopalveluissa ollaan parhaillaan tekemässä nuorisotyön perussuunnitelmaa, eli NUPS-prosessia. Ensimmäinen NUPS valmistuu vuoden 2023 lopussa. Lisää tietoa ja materiaalia tulossa syksyllä 2023.

Nordic ice-breaker

The Erasmus+ youth project and exchange Nordic Ice-Breaker took place in 2020-2022. The big youth meeting was arranged in the city of Mikkeli 1.-5.8.2022. 31 Youth and 7 professionals from the four town-twinning Nordic municipalities Borås, Molde, Vejle and Mikkeli participated in the Nordic Ice-Breaker -project. The aim for this project was to improve the participation of young people in town-twinning and in municipal decision-making. The aim was to strengthen the dialogue between young people and decision-makers. 

During the actual youth meeting we arranged participatory workshops and activities based on the themes and assignments and tasks to implement. Each country arranged its own workshop during the meeting. Here we had the possibility to learn from each other and work with different kinds of participatory methods. We also arranged meetings between the participants and decision-makers in Mikkeli. The main topics during these meetings were about climate change, sustainable growth and of course youth participation. During the meetings we had 10 decision-makers taking part in the meetings.

Happy youth demonstrating

Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana

Elokuussa 2022 päättyneen ilmastohankkeen tavoitteina oli tiedon jakaminen ja tuottaminen, nuorten osallisuuden lisääminen ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen eli ilmastotoimijuuden mahdollistaminen. Samalla nuorten kanssa työskentelevien ympäristöosaaminen ja verkostot vahvistuivat. Nuorten ajatuksia ja toiveita kartoitettiin hankkeen aluksi ja toiminta pohjautui näihin toiveisiin. Lopuksi toteutettiin osallisuuden muutoksia mittaava kysely toimintaan osallistuneille.

  1. Tulosten mukaan ilmasto- ja ympäristötoimintaan osallistumisella on merkittävä positiivinen vaikutus kokemukseen siitä, että nuorilla on vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöön ja että heidän mielipidettään kuunnellaan.
  2. Toimintaan osallistuminen on lisännyt myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ilmastohankkeessa mukana olo on lisännyt valtaosalle vastaajista kiinnostusta osallistua myös muihin vaikuttamismuotoihin. Nuoremmilla nuorilla ilmastoon ja ympäristökriiseihin liittyvät tunteet ovat useimmiten turhautumista ja epämääräistä pelkoa tai huolta. Näihin on hyvä tarttua tekemisellä, vaikutusmahdollisuuksien esittelyllä ja tiedon jakamisella sekä tuottamisella yhdessä. Kun nuori on itse mukana ilmastotapaamisessa tai tapahtumassa, vahvistuu tunne siitä, että hän ei ole yksin ajatustensa kanssa vaan eri-ikäiset ihmiset tekevät töitä ja jakavat huolenpidon ilmastosta sekä ympäristöstä.
  3. Jäsentymätön huoli ja epätietoisuus hälvenevät, kun tieto toimintamahdollisuuksista lisääntyy. Verkostoissa ja yhdessä tekemisessä on voimaa. Mikkelin kokoisessa kaupungissa voimavarojen yhdistäminen on usein elinehto toiminnalle. Hanke oli mukana monissa yhteistyöverkostoissa, joko lyhytaikaisesti tiettyä tapahtumaa varten luotuna tai pysyväksi tarkoitetuissa. Ilmastonuorisotyöhankkeen aikana laaditut ohjeistukset, työmuodot, materiaalit, keskustelut ja ideat jäävät elämään ja muotoutuvat nuorisotyön arkeen hankkeen päättymisen jälkeen.

Mistä valot? -hanke

Mistä valot? oli Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli koota ja tuottaa tietoa nuorten asumisesta sekä edistää nuorten asumiseen liittyviä palveluja Mikkelissä. Hankkeen yhteistyötahoina olivat Ohjaamo Olkkari, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Mikkelin lukio, Suomen Nuoriso-opisto, Mikalo Oy sekä Mikkelin opiskelija-asunnot Oy MOAS.

Hanketta rahoitti vuosina 2018-2020 Itä-Suomen aluehallintovirasto. Mistä valot? -hankkeessa julkaistiin nuorten asumisen opas, jonka tarkoituksena on kannustaa ja antaa vinkkejä itsenäisen elämän alkuun. Opas antaa ajateltavaa myös aikuisille. 

Oppaan sisällön on tuottanut nuorten aikuisten kirjoittajaryhmä.  Kirjoittaminen on toteutettu luovissa työpajoissa hankkeen yhteisöpedagogin kanssa. Oppaan teemat ovat nousseet kirjoittajilta itseltään, hankkeen kautta tavoitetuilta nuorilta sekä nuorten kanssa työskenteleviltä. Nuorten toiveet ja osaaminen näkyvät myös oppaan valokuvissa.