Mikkelin nuorisopalvelut

Koulunuorisotyö

Nuorisotyö koulussa

Mikkelin nuorisopalveluilla työskentelee kolme kokopäiväistä koulunuorisotyöntekijää Lyseon koululla, Rantakylän yhtenäiskoululla ja Ristiinan yhtenäiskoululla. Koulunuorisotyön ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen 7.–9.-luokkalaiset. 

 

Koulunuorisotyöntekijän tavoitteena on yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa toimia koululla helposti lähestyttävänä ja turvallisena aikuiskontaktina sekä vahvistaa opintoihin kiinnittymistä. Toiminnalla pyritään lisäämään nuoren kouluviihtyvyyttä ja kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta sekä osallisuutta ja opiskeluhyvinvointia.

 

Toiminta pitää sisällään mm. koulun arjessa kohtaamista, välituntitoimintaa, ryhmä- ja yksilöohjausta tarpeen mukaan sekä ajankohtaisiin ilmiöihin reagoimista. Koulunuorisotyöntekijät toimivat osana laajaa verkostoa koulussa sekä sen ulkopuolella, toimintaa kehitetään nuorten ja heidän parissaan toimivien tarpeiden mukaan.

Yhteystiedot

Niina Korhonen

Koulunuorisotyöntekijä

040 129 5147 niina.korhonen@sivistys.mikkeli.fi Mikkelin Lyseon koulu

Jemina Liukkonen

Koulunuorisotyöntekijä

040 129 5148 jemina.liukkonen@sivistys.mikkeli.fi Rantakylän yhtenäiskoulu

Mikaela Vahvelainen

Koulunuorisotyöntekijä

040 662 0127 mikaela.vahvelainen@sivistys.mikkeli.fi Mikkelin Lyseon koulu / Ristiinan yhtenäiskoulu