Mikkelin nuorisopalvelut

Koulunuorisotyö

Nuorisotyö koulussa

Mikkelin nuorisopalveluiden hankkeissa työskentelee kolme kokopäiväistä koulunuorisotyöntekijää Lyseon koululla, Rantakylän yhtenäiskoululla, Ristiinan yhtenäiskoululla sekä Mikkelin lukiolla. Koulunuorisotyön ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen 8.-9.-luokkalaiset sekä toisen asteen ensimmäisen luokan opiskelijat. Hankkeissa luodaan uusi toimintamalli nuorten tukemiseksi koulu- ja oppilaitosnuorisotyön keinoin perusasteen ja toisen asteen välisessä nivelvaiheessa.

Hankkeiden tavoitteena on myös tiivistää maakunnallista yhteistyötä. Savonlinnan kaupungin kanssa toteutettavan yhteishankkeen kautta Savonlinnassa työskentelee kaksi koulunuorisotyöntekijää. Kohdekouluina ovat Mertalan koulu, Talvisalon koulu, Lyseon lukio ja Samiedu.

 

Kohtaaminen ja kouluviihtyvyys

Koulunuorisotyöntekijän tavoitteena on yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa toimia koululla helposti lähestyttävänä ja turvallisena aikuiskontaktina sekä vahvistaa nivelvaiheessa opintoihin kiinnittymistä. Toiminnalla pyritään lisäämään nuoren kouluviihtyvyyttä ja kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta sekä osallisuutta ja opiskeluhyvinvointia. Toiminta pitää sisällään mm. koulun arjessa kohtaamista, välituntitoimintaa, ryhmä- ja yksilöohjausta tarpeen mukaan sekä ajankohtaisiin ilmiöihin reagoimista. 

 

Moniammatillinen yhteistyö

Tavoitteena on vakiinnuttaa koulunuorisotyö osaksi monialaisia nuorille suunnattuja palveluja. Toimintaa kehitetään nuorten ja heidän parissaan toimivien tarpeiden mukaan, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman painopisteet huomioiden. Koulunuorisotyöntekijät toimivat osana laajaa verkostoa koulussa sekä sen ulkopuolella.

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

Yhteystiedot

Niina Korhonen

koulunuorisotyöntekijä

040 129 5147
niina.korhonen@
sivistys.mikkeli.fi

Jemina Liukkonen

Koulunuorisotyöntekijä

040 129 5148
jemina.liukkonen@
sivistys.mikkeli.fi

Mikaela Vahvelainen

Koulunuorisotyöntekijä

040 662 0127 mikaela.vahvelainen@
sivistys.mikkeli.fi