Mikkelin nuorisopalvelut

Nuorisovaltuusto

Mikkelin kaupunki on nuorisovaltuustomyönteinen kunta. Mikkelin nuorisovaltuusto on vaikutuskanava nuorille. Nuorisovaltuusto on mukana kunnaliisessa päätöksenteossa. Me olemme niitä nuoria vaikuttajia, joihin sinä voit ottaa yhteyttä. Meidän velvollisuutenamme on kuunnella jokaisen mikkeliläisen nuoren ideoita ja toiveita sekä toimia niiden mukaisesti.  Ota yhteyttä ja katsotaan mitä saadaan aikaan. Jokainen hiljainenkin ääni on tärkeä.

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on:

 • edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Mikkelissä
 • olla nuorten vaikuttamiskanava
 • opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin
 • toimia kaupungin nuorten asiantuntija- ja yhteistyöelimenä
 • tuoda nuorten näkökulman esille kaupungin päätöksenteossa
 • toimia aktiivisesti vuorovaikutuksessa nuorten kanssa
 • järjestää tapahtumia nuorille

Mikkelin nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Mikkelin nuorisovaltuustoon kuuluu 21 jäsentä + varajäsen ikähaitarilla 13-19 vuotta. Valtuusto valitaan vaaleilla, jotka pidetään yläkouluilla, toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorisotiloissa kahden vuoden välein marraskuussa. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat kaupungin lautakuntiin. Nuorisovaltuusto voi myös tehdä eri toimielimille aloitteita ja kannanottoja. Nuorisovaltuusto tuottaa tapahtumia mikkeliläisille nuorille.

Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa toimintasääntö.

Yhteystiedot:

Anni Lahtinen

puheenjohtaja

040 182 9764 annilahtinen13@gmail.com

Jani Lastuniemi

Nuorisosihteeri

044 794 2438 jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi

Jäsenet

Nuorisovaltuuston jäsenet kaudella 2023-2024:

 

Puheenjohtaja: 

Anni Lahtinen, 040 182 9764 , annilahtinen13@gmail.com

1. varapuheenjohtaja: 

Miia-Marie Siekkinen, miiamarie.siekkinen@gmail.com

2. varapuheenjohtaja: 

Miska Heiskanen, misi.heiskanen@gmail.com

 

Tiedottajat: 

Alva Kortelainen, varatiedottaja Lisa Hone

 

Työvaliokunta edellisten lisäksi: 

Elli Kinnunen, Emmi Mattsson, Otto Lindstedt

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta: 

Niilo Kosonen, varalla: Miia-Marie Siekkinen

 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: 

Emmi Mattsson, varalla: Elsa Tuunainen

 

Kaupunkikehityslautakunta: 

Siiri Kauppinen, varalla: Tuuli Jalkanen

Ainala Lilja
Heiskanen Miska – EPT-kysyntäryhmä, edustaja Opiskelijayhdistys Esedu ry., 2.vpj
Hirwa Gabriel
Hone Lisa – varatiedottaja
Jalkanen Tuuli – Varaedustaja Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työryhmä
Kauppinen Siiri – Edustaja Kaupunkikehityslautakunta, edustaja HYTE
Kinnunen Elli
Kortelainen Alva – Tiedottaja, varaedustaja EPT-kysyntäryhmä
Kosonen Niilo – Edustaja Kasvatus- ja opetuslautakunta, edustaja Mikkelin lukion neuvottelukunta
Lahtinen Anni – Puheenjohtaja
Lindstedt Otto – Varaedustaja HYTE, varaedustaja Etelä-Savon nuorisovaltuusto, varaedustaja Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto
Mattsson Emmi – Edustaja Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Niemeläinen Sebastian
Nikula Jere – Varaedustaja Opiskelijayhdistys Esedu ry.
Pelkonen Elsi – Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työryhmä
Pullinen Kerttu
Rajabi Abalfazl – Varaedustaja ELO-johtoryhmä
Siekkinen Miia-Marie – 1.vpj, varaedustaja kasvatus- ja opetuslautakunta
Tiihonen Toivo – Edustaja Etelä-Savon nuorisovaltuusto, edustaja Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto
Tuunainen Elsa
Vilhunen Iida – Edustaja ELO-johtoryhmä

 

Nuvan varajäsen:
Salminen Olivia

 

Nuorisovaltuuston sihteerinä toimii Mikkelin kaupungin nuorisosihteeri Jani Lastuniemi 

Lisäksi jokaisella nuorisovaltuutetulla on omat kummikoulut ja oppilaitokset, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Nuorisovaltuustovaalit

MIKKELIN NUORISOVALTUUSTOVAALIT 2022                                                                       

Haluaisitko juuri sinä mukaan Mikkelin nuorisovaltuustoon? Nuorisovaltuustossa pääset kokeilemaan, oppimaan ja saamaan kokemuksia vaikuttamisesta ja nuorten osallisuustyöstä. Nuorisovaltuusto järjestää myös tapahtumia muille nuorille Mikkelin alueella.

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on:

 • edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Mikkelissä
 • olla nuorten vaikuttamiskanava
 • järjestää tapahtumia nuorille
 • opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin
 • toimia kaupungin nuorten asiantuntija- ja yhteistyöelimenä
 • tuoda nuorten näkökulman esille kaupungin päätöksenteossa
 • toimia aktiivisesti vuorovaikutuksessa nuorten kanssa

Mikkelin nuorisovaltuustovaalit järjestetään taas syksyllä 2022. Tällä kertaa haemme uutta nuorisovaltuustoa kaudelle 2023-2024. Ehdokkaaksi voivat asettua kaikki nuoret, jotka ovat vaaliajankohtana 13–19-vuotiaita. Nuorten kotikunta tulee olla 1.10.2022 Mikkeli. Nuorisovaltuustovaalit pidetään keskiviikkona 23.11.2022. Vaalit järjestetään kaikissa yläkouluissa ja toiseen asteen oppilaitoksissa. Ennakkoäänestys on 16.-18.11.2022 Nuorisotila Starlightissa, Ristiinan nuorisotilassa ja Haukivuoren nuorisotilassa.

Hae mukaan täyttämällä ehdokaslomake:

Voit hakea mukaan nuorisovaltuustoon asettumalla ehdolle nuorisovaltuustovaaleihin. Ehdokkaaksi asetutaan täyttämällä hakulomake, eli ehdokaslomake 21.9.-21.10.2022 välisenä aikana. Tätä ajanjaksoa sanotaan ehdokasasetteluajaksi.

Ehdokaslomake:

Sinulla on kaksi vaihtoehtoista tapaa täyttää ehdokaslomake. Täytä joko sähköinen lomake tai pdf-ehdokaslomake. Kysymykset ovat molemmissa samat.

Ehdokaslomake löytyy tästä: (21.9.2022 alkaen)

Jos valitset ehdokaslomakkeen täyttämisen pdf-lomakkeella, tässä siihen ohje. Lomake on siis pdf-muodossa. Jotta lomake toimii virheettömästi, tarvitset uusimman version Adobe Reader -ohjelmasta. Ohjelman voi ladata maksutta Adoben verkkosivuilta.

1. Tallenna tyhjä lomake laitteellesi.
2. Avaa lomake Adobe Readerissä ja täytä se.
3. Tallenna täytetty hakemus laitteellesi.
4. Lähetä hakemus sähköpostilla osoitteeseen: jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi

Pdf-lomakkeen voi myös tulostaa ja lähettää postitse lomakkeen alalaidassa olevaan osoitteeseen.

Yhteystiedot

Anni Lahtinen

puheenjohtaja

040 182 9764 annilahtinen13@gmail.com

Jani Lastuniemi

Nuorisosihteeri

044 794 2438 jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi

Antti Hynninen

Nuoriso-ohjaaja

044 794 5291 antti.hynninen@sivistys.mikkeli.fi Usva / kv-nuorisotyö

Lasten Parlamentti

Lasten parlamentti

Lasten parlamentti koostuu Mikkelin alakoulujen edustajista. Jokainen koulu voi valita ja lähettää kaksi edustajaa kokoukseen. Lasten Parlamentti kokoontuu kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä käsittelemään koulunkäyntiin, kouluruokailuun, kiusaamiseen, harrastusmahdollisuuksiin tai muihin ajankohtaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä.

Seuraava Lasten Parlamentti järjestetään 25.5.2023 Mikkelin Pääkirjastossa. Tämän kokouksen teemana on Luonto – Natura. Tämän vuoden tapahtuman toteutuksessa on myös mukana Mikkelin Pääkirjasto, Mikkelin nuorisovaltuusto, Mikkelin liikuntapalvelut sekä Urpolan luontokeskus.

Toimintasääntö:

Kaupungin yhtenä vuoden 2019 osallisuutta vahvistavana tavoitteena on vankentaa lasten parlamentin asemaa ja tämä toteutettiin laatimalla toimintasääntö. Toimintasääntöä muotoiltiin yhteistyössä lasten ja koulujen kanssa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vahvisti toimintasäännön kokouksessaan joulukuussa 2019 (11.12.2019 § 158).

Lasten parlamentin toimintasääntö

Pöytäkirjat:

1/2023

1/2022

2/2019

1/2019

Yhteystiedot

Jani Lastuniemi

Nuorisosihteeri

044 794 2438 jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi

Osallistava budjetointi

Osallistava budjetointi

Mikkelin kaupunki haki ja sai valtiolta perintöä perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesästä. Kaupunki haki perintöä käytettäväksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kaupungin tekemä hakemus perustui osallistuvan budjetoinnin ideaan ja perinnön arvo on noin 400 000€.

Perintöä haettiin lasten ja nuorten käyttöön, mutta tarkka käyttökohde jätettiin nimeämättä, vaan todettiin, että lapset ja nuoret itse saavat määritellä, mihin haluavat varat käyttää. Varat käytetään osissa. Vuosittainen enimmäismäärä on 30 000€.

Mikkelin nuorisovaltuusto kerää esityksiä Young – Mikkeli varojen käytöstä jatkuvan haun periaatteella. Kuka tahansa lapsi tai nuori voi ehdottaa rahaston käyttöideoita. Varoja voitte käyttää esimerkiksi tapahtumiin, aktiviteetteihin, hankintoihin.

Ehdota lomakkeella, miten mielestäsi lasten ja nuorten hyvinvointia voitaisiin tukea ja syrjäytymistä ehkäistä Mikkelissä!

Päätösprosessi:

 1. Ideoiden kerääminen jatkuvalla haulla. Tee ehdotuksesi lomakkeella.
 2. Nuorisovaltuusto käsittelee ideat noin neljä kertaa vuodessa ja valitsee ne ideat, jotka toteutetaan.
 3. Kaupunginjohtaja tekee nuorisovaltuuston ehdotuksesta päätöksen.
 4. Ideat laitetaan toteutukseen.

Yhteystiedot

Jani Lastuniemi

Nuorisosihteeri

044 794 2438 jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi